instrukcje

Instrukcje do praktyki, do pełnienia funkcji, inne formalne opisy.

Aby dodać instrukcję, trzeba wybrać z menu po lewej "twórz - strona książki" i potem, pod tytułem, wybrać z listy opadającej: "instrukcje".

teksty: 

Księga Instrukcji

Witam,

Od tygodnia próbuję zamknąć Księgę Instrukcji na ten rok, ale ciągle są pewne braki.
Więc jest to wersja beta:)

Dla tych co nie wiedzą: jest to zbiór wszelkich instrukcji w naszej sandze.
Nie jest to lektura do poduszki:) Wręcz należy czytać wyrywkowo - przede wszystkim dział dotyczący funkcji jaką ma się aktualnie przypisaną na liście funkcji.
Ale są takie instrukcje, które warto aby znali wszyscy. Na przykład Soku - jest tam wiele o ceremonii orioki i kelnerowaniu. A chyba nie ma takich osób, które byłyby u nas na dłuższych praktykach i nie były kelnerami.
Druga kolejność to instrukcje do funkcji które chcielibyśmy pełnić w przyszłości :)
No a potem reszta...

Na pewno w tym tygodniu będą jeszcze poprawki, ale to wymienię ten załącznik i coś dopiszę.

na razie

16-06-2006 Druga edycja, poprawiona instrukcja doana. Wszystko prawie idealnie.

19-06-2006 Final! Na ten rok ok. Dalej trzeba poświęcić temu sporo pracy, ale na tegoroczne Ango ok.

18-07-2009 Uaktualniona wersja

teksty: 

Instrukcja szycia Rakusu 1

na dole załączam wszystkie te 4 lekcje jako spakowane pliki w Wordzie W książkach w dziale 'mowy' jest też mowa Roshiego Suzukiego o szyciu szat, polecam. Instrukcja szycia Rakusu
Lekcja pierwsza

Do uszycia rakusu potrzeba będzie kawałka czarnego materiału o wymiarach 122 cm na 38 cm, nożyczki, igły i nici w kolorze innym niż czarny lecz stonowany np. fiolet, śliwka, brąz, arkusz papieru pakowego, długa linijka, mydło krawieckie i ołówek z gumką.

1. Na papierze pakowym narysuj ołówkiem prostokąt o wym. 122 cm na 38 cm i podziel na części, z których będzie uszyte rakusu(r.) zgodnie z kopią 1.UWAGA: rysujemy ołówkiem na prawej stronie poszczególnych części papierowych. Strona zapisana jest więc stroną wierzchnią tj. "prawą" stroną przyszłego rakusu.
2. Na poszczególne części rakusu narysowane na papierze nanieś oznaczenia dokładnie tak jak na Kopii 1 oraz dodatkowo oznacz 5 CHO kolejno literami od a do e oraz wszystkie TAN także literami od a do e.
3. Wytnij papierowe CHO i TAN. Połącz w pary CHO i TAN oznaczone tą samą literą tj. CHOa razem z TANa itd. Para b oraz d zostanie zszyta w taki sam sposób (TAN u góry, CHO na dole). Pary a,c,e zszyte będą tak samo, ale odwrotnie niż pary b i d tj.(TAN na dole, CHO u góry).
4. Weź parę CHO i TAN z literami b. Na górnym brzegu CHO odmierz 2,5 cm od krawędzi i narysuj linię oraz 0,6 cm od górnej krawędzi i także narysuj linię. Zagnij CHO wzdłuż linii pierwszej na wierzch i wzdłuż drugiej pod spód. Od dolnego brzegu TAN odmierz 0,6 cm, narysuj linię i zagnij TAN wzdłuż tej linii na wierzch.
5. CHO b oraz TAN b złóż razem lewymi stronami do wewnątrz tak, aby pokrywały się ze sobą linie 2,5 cm od krawędzi CHO oraz 0,6 cm od brzegu TAN. Popatrz na ilustrację 5. Linia złożenia będzie w przyszłości linią pierwszego ściegu. Papierowy model zepnij szpilką w miejscu, gdzie na materiale zrobisz szew.
Po spięciu odegnij TAN do góry i zagnij pod spód górny brzeg CHO na linii 0,6 cm od krawędzi. Zepnij model szpilką jak najbliżej tej zagiętej krawędzi. CHO i TAN skrojone z materiału będziesz zszywać także wzdłuż tej krawędzi.
6. W ten sposób powstał papierowy model połączenia CHO b i TAN b, identycznie należy postąpić z CHO i TAN oznaczonymi literą d.
7. Zajmij się CHO i TAN oznaczonymi literami a, c, e, wszystkie będą zszywane wg tego samego schematu: Od górnego brzegu TAN a odmierz 2,5 cm , narysuj linię oraz 0,6 cm i narysuj linię. Od górnego brzegu CHO odmierz 0,6 cm i narysuj linię. TAN i CHO złóż lewymi stronami do wewnątrz tak jak na ilustracji 7 tj. linia 2,5 cm na TAN pokrywa się z linią 0,6 cm na CHO. Zepnij model szpilką - na tej linii będzie pierwszy szew łączący TAN i CHO a, c, e. Następnie odegnij CHO do góry tak jak na ilustracji 8 i zagnij TAN pod spód wg linii 0,6 cm. Zepnij model szpilkami . na tej linii należy wykonać drugi szew łączący części CHO i TAN a, c, e.

8. W ten sposób przygotowaliśmy papierowy model wykonania pionowych 5 pasków. Teraz odpocznij a następnie możesz przygotować materiał do skrojenia. Przed skrojeniem materiał trzeba zdekatyzować w ciepłej wodzie i wyprasować. Układając do skrojenia uważaj na wygładzenie w obu kierunkach. Przy krojeniu zwracaj uwagę na wymiary oraz zachowuj proste kąty. Po skrojeniu wszystkich części zszyj CHO i TAN wg papierowego modelu ściegiem KYAKUSHI. Ścieg pokazano na ilustracji 5. należy jednak pamiętać o tym aby linie między punktami 1 i 2 lub 3 i 4 były lekko pochylone. Lepiej widać to na dodatkowym rysunku pod hasłem KYAKUSHI pochylony. W efekcie na naszym rakusu powinniśmy mieć małe odstępy pomiędzy punktami 1 i 2 oraz kolejnymi 3 i 4, 5 i 6 itd., na materiale widać będzie raczej kropki niż kreski. Odległości między punktami 2 i 3 oraz 5 i 4 itd. w przybliżeniu ok. 0.7 cm ale ostatecznie jest to kwestia indywidualnego charakteru szyjącego. Podczas szycia przy każdym wbiciu igły można recytować po cichu " Przyjmuję schronienie w Buddzie" lub "Namu Kie Butsu".

Koniec pierwszej lekcji
gassio Ewa Sanko O
teksty: 

Instrukcja szycia Rakusu 2

Instrukcja szycia Rakusu
Lekcja druga

Papierowy model
Podczas drugiej lekcji potrzebować będziesz papierowe części CHO i TAN spięte szpilkami wg instrukcji z lekcji pierwszej. Najpierw przygotujemy się do szycia trenując na papierowym modelu.
Zaczniemy od pionowych części rakusu oznaczonych literami c i d. Część d ułożyć tak, aby TAN był u góry, a CHO u dołu. Od prawej krawędzi należy odmierzyć o,6 cm i narysować pionową linię równoległą do niej. Następnie odmierzamy 1,9 cm od narysowanej przed chwilą linii (tj. 2,5 cm od bocznej krawędzi) i rysujemy drugą pionową linię. Według pierwszej linii zagniemy brzeg tej części, na drugiej będziemy szyć ściegiem KIAKUSHI. Przed połączeniem części c i d przygotowujemy linię zagięcia na części d. W tym celu należy część d ułożyć tak, aby TAN był u dołu z CHO u góry. Od lewego brzegu domierzamy 0,6 cm i rysujemy pionową linię (patrz rysunek 9). Teraz przygotujemy części c i d do właściwego złożenia. W tym celu na części c oznaczamy w miejscu przecięcia poziomej linii KIAKUSHI z linią pionową 2,5 cm od prawego brzegu punkt A i odmierzamy na tej linii od punktu A ok. 4,1 cm w dół i oznaczamy punkt B. Na części d zaznaczamy analogicznie punkty a i b. Na części d punkt b wyznacza przecięcie linii poziomej KIAKUSHI (pierwsza od góry – patrz rys. 9) oraz linii pionowej oddalonej 0,6 cm od lewego brzegu części d. Od punktu b odmierzamy w górę ok. 4,1 cm i zaznaczamy punkt a (na linii oddalonej od brzegu 2,5 cm). Aby prawidłowo złożyć ze sobą części c i d nie wyrównujemy ich brzegów, lecz składamy lewymi stronami tak, aby punkty A i B zaznaczone na c pokryły się dokładnie z punktami a i b zaznaczonymi na części d.
Składamy części c i d lewymi stronami do siebie tak, aby linia na części d pokrywała się z drugą linią (2,5 cm od krawędzi) na części c oraz punkty A i B nachodziły dokładnie na punkty a i b. Wzdłuż linii zepnij całość szpilkami, podczas zszywania na tej linii przeszyjesz obie części razem KIAKUSHI. Rozłóż części c i d na płasko, zagnij brzeg części c pod spód (środkowa część rysunku 10)i zepnij szpikami jak najbliżej krawędzi części c. Na materiale w tym miejscu, taj jak najbliżej brzegu materiału zagiętego do wewnątrz przeszyjesz ściegiem KIAKUSHI.
Teraz przygotuj lewy brzeg części c do zszycia z częścią b. W tym celu na części c odmierz od jej lewego brzegu 0,6 cm i narysuj pionową linię, a następnie od tej linii odmierz jeszcze 1,9 cm (tj 2,5 cm od brzegu) i narysuj drugą pionową linię. Na tej drugiej pionowej linii wyznaczamy punkt AA (przecięcie z dolną linią KIAKUSHI) oraz ok. 4,1 cm niżej też na linii 2,5 cm od brzegu lewego punkt BB. Teraz weź część b i ułóż tak, aby TAN był u dołu a CHO u góry, od prawego brzegu części b odmierz 0,6 cm i narysuj pionową linię. W miejscu przecięcia tej linii z górnym KIAKUSHI zaznacz punkt b i odmierz od niego ok. 4,1 cm w górę, aby wyznaczyć punkt a. Złóż razem części c i b, punkty a i b muszą dokładnie pokrywać się z punktami AA i BB. Dalej postępuj analogicznie do czynności przy łączeniu c i d. (najpierw lewe strony razem na linii dalszej od brzegu części c. Spięcie szpikami wzdłuż linii – w przyszłości tu KIAKUSHI, rozłożenie na płasko, zagięcie pod spód wzdłuż drugiej linii 0,6 cm i spięcie najbliżej przy krawędzi- w przyszłości KIAKUSHI).
Teraz do prawej krawędzi części d przymocujemy część e. (rysunek 10) W tym celu na części d odmierz dwie odległości tj. 0,6 cm i 1,9 cm (=2,5 cm od brzegu) i narysuj dwie pionowe linie. Na drugiej z nich miejsce przecięcia z górnym ściegiem KIAKUSHI to punkt b, punkt a wyznaczamy odmierzając w górę ok. 4,1 cm. Następnie weź część e i ułóż tak, aby TAN był u góry a CHO u dołu. Od lewej krawędzi odmierz 0,6 cm i narysuj pionową linię. Miejsce przecięcia tej linii z dolnym ściegiem KIAKUSHI to punkt A, od niego odmierz w dół ok. 4,1 cm i zaznacz punkt B. Następnie zepnij część d i e wg schematu spinania części c i b. Równocześnie punkty A i B powinny leżeć dokładnie na punktach a i b. Postępuj analogicznie jak przy poprzednich częściach – patrz dla kontroli na rysunek 10.
Na koniec przypinamy do lewego brzegu części b prawy brzeg części a. Część a leży tak, że TAN jest u góry a CHO u dołu. Rysujemy dwie linie pionowe na lewym brzegu części b i zaznaczamy punkty A i B oraz jedną linię na części a. Na części a wyznaczamy punkty a i b. Spinamy analogicznie jak d i e, lecz symetrycznie po drugiej stronie. W ten sposób wszystkie 5 pionowych pasów mamy spięte ze sobą w podstawową część rakusu. Zawsze odległość pomiędzy najbliższymi poziomymi ściegami KIAKUSHI powinna wynosić ok. 4,1 cm.
Praca z materiałem
Po treningu na papierowym modelu możemy przygotować do zszycia części z materiału. W tym celu przygotuj ciepłe żelazko z parą lub prasuj przez wilgotną ściereczkę – uprasować na leży wszystkie zszyte na 1. lekcji części od a do e. Następnie na ich brzegach należy mydłem krawieckim narysować wszystkie potrzebne linie. Po narysowaniu wzdłuż niektórych zaginać będziemy odpowiednie brzegi. Zaznaczyć trzeba też punkty A i B, AA i BB na części c oraz punkty a i b na wszystkich pozostałych częściach.
Zaginanie: w części c zagnij i przypnij szpilkami pod spód prawy brzeg wzdłuż linii 0,6 cm i tak samo pod spód zagnij i przypnij szpikami lewy brzeg wzdłuż linii 0,6 cm. Tak przygotowane brzegi należy zaprasować żelazkiem. Nie należy ich naciągać, brzegi nie mogą być pofalowane.
W części d należy zagiąć i zaprasować lewy brzeg na linii 0,6 cm na wierzch, prawy brzeg 0,6 cm pod spód. W części b należy zagiąć prawy brzeg na linii 0,6 cm na wierzch i zaprasować jak poprzednio. W części e lewy brzeg należy zagiąć na wierzch i zaprasować. W części a zaginamy brzeg prawy na wierzch i także zaprasowujemy.
Tak zaprasowane części będzie nam łatwiej zszywać bez pomyłek.
Szycie: Szyjemy w takiej samej kolejności jak części papierowe. Zaczynamy więc od części c i d . Przy składaniu pamiętamy, że musimy złożyć razem punkty A i a oraz B i b a nie poziome krawędzie. Po złożeniu przeszywamy ściegiem KIAKUSHI na linii dalszej (tj. 2,5 cm od prawego brzegu c). Po rozprostowaniu na płasko, szyjemy KIAKUSHI wzdłuż zaprasowanej linii ( tj. prawy brzeg c zaprasowany na linii 0,6 cm od brzegu pod spód). Materiał zwykle trzymamy w dłoniach tak, aby w lewej dłoni mieć więcej materiału a w prawej początek szwu. Supełki umieszczamy zawsze pomiędzy warstwami materiału, nie widać ich więc na lewej stronie.
Ostatecznie mamy gotową podstawową część rakusu – brzegi nie są równe(patrz rys. 11). Nie będzie to w niczym przeszkadzać, gdyż po wszyciu do ramki te brzegi nie będą widoczne.
W kolejnej lekcji będziemy przygotowywać i przyszywać ramkę. Potrzebować będziesz jeszcze dwa kawałki materiału: biały jedwab i białą grubszą flanelę lub inny rodzaj materiału grubszego i nieco sztywniejszego niż czarny. Ten materiał potrzebujesz jako wkład usztywniający, inaczej rakusu będzie się się łatwo wyginać i odstawać. Wymiary flaneli: 23cm x 33 cm. Wymiary białego jedwabiu: 21,5 cm x 30,5 cm. Przy kupowaniu upewnij się, że to czysty jedwab bez sztucznych dodatków, na nim Roshi wykaligrafuje wskazania i Twoje imię. Sztuczne dodatki mogą spowodować nierównomierne wchłanianie tuszu i zamazanie konturów. Jeżeli zapłaciłaś/łeś 20 zł i dostałaś/eś materiał ode mnie, dostaniesz także jedwab – daj mi znać czy możesz odebrać go osobiście czy przesłać go pocztą. Biały grubszy materiał każdy wyszukuje we własnym zakresie! To może być kawałek czegoś starego. Tradycyjnie rakusu szyto z różnych kawałków starych szmat znalezionych na śmietniku, które przed zszyciem farbowano na jednolity kolor. Może będziesz chciała/ł nosić na sobie jakiś konkretny, ważny z osobistych względów kawałek. Pamiętej, że ma być biały – to da dobre tło do białego jedwabiu.

Koniec drugiej lekcji
gassio
Ewa Sanko O
teksty: 

Instrukcja szycia Rakusu 3

Szycie rakusu
Lekcja trzecia

Szyjemy ramkę

Uszycie ramki będzie prostsze, jeżeli na początku przygotujemy papierowy model ramki – w tym celu będziemy korzystać z tego kawałka papieru, który narysowaliśmy już wcześniej i oznaczyliśmy SAO. Ten pas papieru powinien mieć dł. ok. 118 cm i szer.9,5 cm. Jeżeli Twój pasek papieru jest dłuższy niż podano, to skróć go do wymiaru: 118 cm. Powinien mieć ok. 118 cm. Narysuj na nim, zaczynając mierzyć od lewego pionowego (krótkiego) brzegu, 1.linię oddaloną od krawędzi o 0.6 cm. Analogicznie na drugim końcu paska też odmierz od pionowego krótkiego brzegu 0.6 cm i narysuj 2.linię . Tak samo odmierz zapasy wzdłuż długich linii poziomych (zawsze 0,6 cm) i narysuj je równolegle do brzegów paska; najpierw 3. linię górną, później 4. linię dolną. Teraz na lewej pionowej linii 1., którą narysowaliśmy jako pierwszą wyznacz środek S (można też zagiąć pasek papieru składając równo długie brzegi – zagięcie będzie wyznaczało środek). Na dolnej linii 4. (oddalonej o 0,6 cm od dolnego brzegu). odmierz od linii 1. 3,8 cm i postaw kropkę B. Analogicznie u góry na linii 3. odmierz od linii 1. 3,8 cm i postaw kropkę B`. Teraz narysuj linie łączące kropki B i B` ze środkiem S wyznaczonym poprzez zagięcie papieru na linii 1. Te linie pomogą utworzyć pierwszy narożnik ramki. Teraz w celu przygotowania drugiego narożnika: odmierz na linii 4. od punktu B 16,3 cm i postaw kropkę C; dalej odmierz 7, 6 cm i też postaw kropkę D. Podobnie postępuj na górnej linii 3., odmierz najpierw 16,3 cm i zaznacz C` i dalej 7,6 cm i zaznacz D`. Punkty górne C` i D` i narysowane ostatnio dolne C i D, są w każdej parze oddalone od siebie o 7,6 cm. Teraz trzeba połączyć D i C` oraz C i D` na skos jak na rysunku. Punkt przecięcia oznaczamy O2. Dalej na dolnej krawędzi odmierzamy 26,7 cm ( DE to dłuższy brzeg ramki) a dalej 7,6 cm (EF to narożnik), dalej znowu 16,3 cm (FG to krótszy brzeg ramki) i 7,6 cm ( GH to kolejny narożnik), a na końcu znów 26,7 cm (HJ długi brzeg) i jak na początku odmierz 3,5 cm (IJ to drugie pół pierwszego narożnika). Łączymy kolejno na skos punkty: E`F oraz F`E (punkt przecięcia oznacz O3), dalej łączymy G`H i H`G (pinkt przecięcia to O4). Na końcu wyznaczamy S` i łączymy z punktem J oraz J`.

Teraz pasek jest przygotowany do wykonania ramki. Złóż papier zapisaną stroną do wewnątrz na pół tak, aby linia pionowa 1. i linia 2. leżały jedna na drugiej. Zepnij końce razem wbijając szpilkę dokładnie na linii 1 i 2 równocześnie. Zapasy na końcach zostają zagięte na nie zapisaną stronę ramki.

Teraz przygotujemy pierwszy narożnik: ramkę zaginamy wzdłuż linii środkowej S S` zapisaną stroną do wierzchu i rozkładamy na płasko. Najpierw zaginamy papier wzdłuż podanych linii, to ułatwi otrzymanie precyzyjnego narożnika, zaczynamy od zagięcia wzdłuż linii BI`, rozkładamy papier płasko; dalej zaginamy wzdłuż IB` i rozkładamy płasko; także A A` i znów rozkładamy na płasko. Teraz przystępujemy do wykonania narożnika O2: zaginamy pasek papieru wzdłuż na pół, zapisana strona pozostaje na wierzchu, nie zapisana jest zagięta do wewnątrz. Teraz zaginamy zakreskowane pola w kształcie trójkątów: C O2 D oraz C` O2 D` do wewnątrz tak, aby linia C O2 była krawędzią leżącą na linii D O2 i powstały wewnątrz trójkąt podwójnego papieru ( zgięty na pół zakreskowaną stroną do wewnątrz trójkąt C D O2) był skierowany przeciwnie niż strzałka na rysunku (tj.w lewo). Także krawędź D` O2 będzie leżała na linii C` O2 a trójkąt podwójnego papieru (zgięty na pół zakreskowaną stroną do wewnątrz trójkąt C` D` O2) należy zagiąć przeciwnie niż strzałka na rysunku (tj. w prawo).Teraz analogicznie wykonujemy narożnik O 3: Krawędź F o3 kładziemy na linii E o3 a trójkąt podwójnego papieru, który powstał po tym zagięciu wewnątrz kierujemy przeciwnie niż strzałka tj. w prawo. W górnej części krawędź O3 E` zaginamy na linię O3 F` a wewnętrzny trójkąt kierujemy przeciwnie do strzałki tj. w lewo.

Narożnik O4 jest identyczny jak O2.

Aby wykonać narożnik ostatni należy najpierw zagiąć zapasy do wewnątrz. Zaginamy więc pasek papieru zapisaną stroną do wierzchu wzdłuż linii J J` oraz wzdłuż A A`. Teraz spinamy szpilką od wewnątrz tak, aby krawędzie J J` i A A` stykały się a zapisana strona ramki była na wierzchu. Po spięciu mamy narożnik, który należy zagiąć tak samo jak narożnik O3 . Krawędź SB zaginamy i kładziemy na krawędzi i S` , trójkąt wewnętrzny zaginamy przeciwnie niż strzałka (tj. w prawo) U góry Krawędź S` I` zaginamy jak strzałka pokazuje i kładziemy na linii S B`, wewnętrzny trójkąt zaginamy przeciwnie niż strzałka tj. w lewo.

Jest! Ramka jest gotowa! Teraz należałoby przeszyć szwem KIAKUSZI na liniach: CO2, EO3, GO4, SB oraz D` O2, E` O3, H` O4 S`I` zawsze pamiętając o tym, że między wierzchnią i spodnią warstwę ramki będziemy wkładać rakusu (KAGAMI), KIAKUSHI nie może więc być szyty przez wszystkie warstwy ramki lecz tylko przez wierzchnią lub spodnią.

Uwaga! Należy teraz przygotować ją do założenia na uszytą część rakusu (KAGAMI). Litery: A, B, C, D, E, F, G, H I, J będą od wewnątrz gotowego rakusu tj, będą dotykały do ciała i nie będą widoczne dla innych. Litery oznaczone ` (A` itd.) powinny znaleźć się na wierzchniej stronie rakusu – widocznej dla innych. Równocześnie należy założyć ramkę tak, aby ostatni narożnik oznaczony literami IS`B I` S B` był w górnym lewym rogu rakusu, gdy patrzymy na nie od zewnątrz. Skontroluj z rysunkiem!

Ramka z materiału

Po treningu na papierze przejdźmy do ramki z materiału. Nie powinno być trudno postępować analogicznie do modelu. Dla dokładności trzeba będzie jednak spinać narożniki szpilkami a nawet fastrygować narożniki od wewnątrz tj na wewnętrznej części ramki. W tym celu składamy narożniki jak papierowy model, ale robimy to po wewnętrznej stronie ramki, spinamy szpilkami (rys. 2)i fastrygujemy zostawiając w środkowych punktach pętelkę ok. 1 cm. (rys. 3) Na początku i końcu fastryga nie powinna mieć supełka, aby po wykończeniu narożnika ściegiem KAGAMI można było fastrygę usunąć. Jak zaginać narożniki – widok od wewnątrz (odwrotnie niż przy papierowym modelu) pokazano na rysunkach od 4 do 7. Po przygotowaniu narożnik należy przewinąć na stronę prawą i spiąć szpilkami wzdłuż brzegu C O2 i dalej kolejno F O3, G O4 oraz I S`. Zawsze staraj się zwracać uwagę na to, czy brzegi ramki spotykają się pod kątem prostym. Dokonuj poprawek, jeżeli kąty nie są proste. Przygotowane narożniki można zszyć teraz ściegiem KAGAMI lub najpierw jeszcze raz sfastrygować od wierzchu i dopiero przeszyć KAGAMI. Zaczynamy szyć po jednej ze stron ramki, przez wierzchołek narożnika i dalej na drugą stronę ramki, gdzie po przeszyciu do brzegu zakańczamy ścieg. Zawsze szyjemy tylko przez jedną warstwę ramki odpowiednio od punktów C przez O2 do D`, od F przez O3 do E` , od G przez O4 do H` lub od B przez S (=S`) do I`. Na koniec wyciągamy fastrygę widoczną na wierzchu oraz tę wewnętrzną z pętelką przy wierzchołku.

Rysunki 11 i 12 pokazują wygląd ramki po przeszyciu narożników i wyciągnięciu fastrygi.

Gotową ramkę nakładamy na rakusu ( część wewnętrzna nazywana jest KAGAMI ). Nakładamy ramkę tak, aby wewnętrzna warstwa KAGAMI była po wewnętrznej stronie ramki oraz aby przy patrzeniu na rakusu od zewnątrz w lewym górnym rogu znalazł się narożnik ramki oznaczony literą S (=S`). Mocujemy KAGAMI symetrycznie w narożnikach ramki: środek górnego brzegu ramki powinien pokrywać się z punktem środkowym KAGAMI. Brzegi ramki (0,6 cm) zaginamy do wewnątrz (pomiędzy ramką a KAGAMI) przymocowujemy szpilkami i następnie fastrygujemy wierzch ramki z trzema warstwami KAGAMI. Po sfastrygowaniu zaczynamy szyć ściegiem KIAKUSHI jak najbliżej brzegu ramki przez wierzch ramki i warstwy KAGAMI. Uwaga: wewnętrzna warstwa ramki pozostaje jeszcze nie przyszyta! Najlepiej do każdego z czterech brzegów ramki przygotować sobie oddzielny kawałek nitki ( tj 1 i 1/3 długości odcinka do przeszycia). Zbyt długie nitki lubią się plątać! Po przyszyciu wierzchu ramki i zakończeniu szwu, zaczynamy przyszywanie strony wewnętrznej. W tym celu od wewnątrz zaginamy do środka zapas ramki (0.6 cm) i podszywamy niewidocznym ściegiem jak na rysunku. Chwytamy ściegiem tylko zagięty zapas i 1-2 warstwy KAGAMI. Należy uważać, aby ścieg nie był widoczny po wierzchniej stronie rakusu..

Ostatnia faza wykańczania ramki, to przeszycie jej dookoła wzdłuż brzegu zewnętrznego ( jak najbliżej krawędzi) oraz po środku pomiędzy ściegami KIAKUSHI przy wewnętrznej krawędzi i KIAKUSHI krawędzi zewnętrznej. Te ściegi szyjemy przez wszystkie warstwy ramki- KIAKUSHI jest więc widoczny od wewnątrz rakusu.

Joro
Joro to małe kwadraciki, które należy przyszyć w wewnętrznych narożnikach ramki. Joro należy skroić z resztek materiału na rakusu. Każde z czterech joro to kwadracik o boku: 3,8 cm. Po skrojeniu, rysujemy wzdłuż krawędzi linie wyznaczające zapasy: szer. zapasu: 0,6 cm. Następnie zaginamy zapasy pod spód: najpierw brzeg górny i dolny, następnie prawy i lewy. Sprawdzamy, czy zapasy zostały zagięte pod kątem prostym. Po ew. poprawkach zaprasowujemy żelazkiem.
Gotowe joro układamy w pierwszym wewnętrznym rogu ramki tak, aby górny i boczny brzeg joro zachodził nieco na ramkę. Przypinamy szpilką lub fastrygujemy. Przed przyszyciem upewniamy się, czy joro leży tak, że przyszywając je ściegiem KIAKUSHI jak najbliżej brzegu kwadracika, możemy szyć tak, aby linia tego ściegu była przedłużeniem ściegów KIAKUSHI, którymi przyszyto wewnętrzne krawędzie ramki. (patrz rysunek)

Gratulacje, to koniec lekcji trzeciej!
gassio
Ewa Sanko Orłowska

teksty: 

Instrukcja szycia Rakusu 4

Szycie rakusu
Lekcja czwarta i ostatnia

Przygotowujemy szelki
Długość szelki będzie dobierana na końcu indywidualnie dla każdej osoby. Obie szelki szyje się identycznie. Zaczynamy od razu od szycia materiału, najpierw wyznaczymy zapasy. Na obu paskach SAO ( mają szer. 9,5 cm i długość ok. 90 cm) rysujemy linie wyznaczające zapasy (0,6 cm od brzegu). Zaginamy na wierzch zapas górny, zapas lewego krótkiego brzegu i zapas dolny. Zapas prawego krótkiego brzegu zostawiamy bez podwijania. Na tym końcu będziemy później regulować ostateczną długość szelki. Składamy szelkę wzdłuż na pół, zapasy skierowane są do wewnątrz. Sprawdzamy czy dłuższe brzegi dokładnie się stykają i spinamy wzdłuż tego brzegu szpilkami. Fastrygujemy szelkę wzdłuż długiego brzegu. Na koniec zszywamy ją niewidocznym z zewnątrz ściegiem, wbijamy igłę w materiał ułożonych wewnątrz zapasów i staramy się, aby niechcący nie wbić igły do wierzchni materiał – wtedy ścieg byłby widoczny na jednej ze stron szelki. Zszywamy także wewnętrznym ściegiem krótki koniec szelki. Po zszyciu wyjmujemy fastrygę – szwu nie powinno być widać.
W taki sam sposób przygotowujemy drugą szelkę.
Regulujemy długość szelki: dolny brzeg założonego na szatę rakusu powinien sięgać do TANDEN tj na szerokość trzech palcy poniżej pępka. Gotowe końce szelki przypinamy szpilkami do rakusu tak, aby leżały płasko jedna obok drugiej a brzeg zszycia każdej z nich był skierowany do szyi. Najpierw przypinamy gotowe końce, regulujemy długość i przypinamy końce, które jeszcze nie zostały zakończone. Przyszyjemy szelki po wykonaniu MANEKI.
Przygotowujemy MANEKI
Najpierw papierowy model MANEKI:
MANEKI wykonujemy z prostokąta skrojonego na początku z papieru. (19,3 cm x 24 cm). Wzdłuż dłuższych brzegów odmierzamy zapasy szer. 1,5 cm i rysujemy pionowe linie. Składamy na pół tak, aby narysowane linie leżały jedna na drugiej i spinamy szpilkami. To była lewa strona naszego MANEKI. Wyobrażamy sobie, że przewijamy MANEKI na stronę prawą – znów spinamy szpilkami. Rozpłaszczamy zapasy na boki i zginamy tę część , aby była płaska (patrz rysunek). Szew zostanie wewnątrz. Teraz zaginamy MANEKI w poprzek na pół i do wewnątrz podwijamy końce. Powinien powstać prostokąt o wymiarach ok. 8,1 cm na 9,3 cm. MANEKI jest gotowe do przyszycia.
Przed przyszyciem musimy założyć MANEKI na środku szelek; przekładamy szelkę bliższą szyi na wierzchu a szelkę dalszą od szyi pod spodem. Przypinamy szpilką – jeszcze raz przymierzamy i sprawdzamy, czy nie potrzeba zmienić długości. Zszywamy MANEKI niewidocznym ściegiem wzdłuż zagiętych wolnych brzegów.
Gdy wszystko gotowe wykonujemy końcowy ścieg ozdobny ściśle wg. szkicu. Ten ścieg szyjemy podwójną igłą! Odstępy między wkłuciami igły pokazuje rysunek górny, jak kolejno przechodzić przez podane punkty pokazuje rysunek dolny, gdzie linią przerywaną zaznaczono odcinki, gdzie nitka idzie pod spodem i z wierzchu jest niewidoczna. Robimy supełek na końcu- przeciągamy igłę wewnątrz, aby zacząć wychodząc na wierzch w punkcie centralnym 1. Dalej wierzchem do 2, wkłuwamy się pod spód i wychodzimy na wierzch w punkcie 1. Teraz wierzchem do punktu 3, wbijamy się w 3 pod spód i pod spodem do 1. W 1 wychodzimy na wierzch i wierzchem do 4, wchodzimy pod spód i wracamy do 1, w 1 wychodzimy na wierzch i idziemy wierzchem do 5, w 5 wkłuwamy się pod spód i znów wracamy pod spodem do 1. W 1 wychodzimy na wierzch i idziemy do 6, tak wkłuwamy się pod spód i idziemy do 7, w 7 wychodzimy na wierzch i idziemy do 6, w 6 wkłuwamy się pod spód i wracamy do 1 – tam zakańczmy. Dla treningu warto zrobić to najpierw na papierze.
Teraz powtarzamy wszystkie wymienione kroki na MANEKI z materiału.

Przyszycie szelek
Na koniec przyszywamy ściegiem KIAKUSHI szelki – szyjemy dokładnie na zewnętrznej linii KIAKUSHI ramki. Na brzegach wzmacniamy szelki dodatkowymi ściegami. Na koniec obcinamy zbędną część wolnych końców szelek dodając ok. 0,6 cm na zapas. Wciskamy zapas do wewnątrz i zszywamy krótkie końce także niewidocznym ściegiem wewnętrznym.
Całość prasujemy przez lekko wilgotną ściereczkę.

Jeżeli masz wątpliwości dzwoń, pytaj, poproś o konsultację. Z miłą chęcią uściślę wszystkie niejasne punkty albo odpowiem na pytania.

gassio
Ewa Sanko Orłowska
teksty: 

Orioki

ZałącznikWielkość
PDF icon orioki.pdf2.57 MB
teksty: 

Pa Tuan Chin (chi kung)

ZałącznikWielkość
PDF icon patuan.pdf59.41 KB

opisy chi kungu który praktykujemy w czasie Ango
załącznik w PDF

teksty: 

instrukcja szycia szaty

ZałącznikWielkość
Image icon szata1.jpg337.75 KB
Image icon szata2.jpg249.79 KB
Image icon szata3.jpg295.75 KB
Image icon szata4.jpg246.63 KB
Image icon szata5.jpg240.72 KB
Image icon szata6.jpg313.87 KB
Image icon szata7.jpg321.87 KB
Image icon szata8.jpg303.24 KB
Image icon szata9.jpg169.15 KB

Dość stara, ale o ile wiem jedyna istniejąca instrukcja szycia szaty.
Są to zeskanowane kartki wykonane kiedyś przez Ewę Sanko.

To nie tylko o szyciu, jest tu też instrukcja jak zdejmować miarę gdy chce się u kogoś zamówić uszycie szaty (na końcu namiary na krawcową).

Ja bym z tych opisów nic nie uszył :) ale jak ktoś ma trochę doświadczenia krawieckiego, to pewnie da sobie radę.

Poniżej każda strona jako oddzielny obrazek.

szata1.jpg - obliczanie wymiarów części szaty
szata2.jpg - rysunek jak zdejmować miarę
szata3.jpg - wymiary szat dla różnych osób
szata4.jpg - rysunek z rozmiarami części, widok z przodu
szata5.jpg - jw. widok z tyłu
szata6.jpg - opis krojenia materiału
szata7.jpg - opisy szycia części
szata8.jpg - opisy szycia części c.d.
szata9.jpg - blankiet zamówienia

W książkach w dziale 'mowy' jest też mowa Roshiego Suzukiego o szyciu szat, polecam.

No a jak ktoś nie jest w stanie sobie uszyć, to można zamówić zdalnie u
Teresy Trawińskiej, która ma w tym doświadczenie.

Teresa Trawińska
Ul. Leśna 19/7, Trzebień
59-700 Bolesławiec
tel. 502 904 308
075 736 53 48

Trzeba sobie otworzyć obrazek szata9.jpg, wydrukować, wypełnić (na podstawie danych z szata1-szata3) i wysłać do Teresy.
Pewnie dobrze też zadzwonić, powiedzieć że z sangi Kannon (nie jestem pewien, ale mogą być drobne różnice w tych naszych szatach) i dogadać się co do ceny. Dodam tu przybliżone ceny jak się dowiem od Teresy. - rozmawiałem z Teresą - około 180zł za szatę plus własny materiał, ona preferuje że ktoś przyśle jej własny materiał. Ale... sami pogadajcie.

Jakby co, to włączam możliwość komentowania tego tekstu, więc zadawajcie pytania, albo ogłaszajcie jak ktoś może szyć dla innych.

Dla mało doświadczonych z plikami. Żeby zapisać sobie lokalnie taki obrazek czy dokument, najprościej kliknąć na linku prawym klawiszem i wybrać "Zapisz element docelowy jako..." a następnie pokazać gdzie na swoim komputerze chcemy to zapisać.

teksty: 

Instrukcja szycia szaty PDF

ZałącznikWielkość
PDF icon Instrukcja_szycia_szaty.pdf901.11 KB
teksty: 

Śpiewnik w PDF

ZałącznikWielkość
PDF icon SPIEWYNOWE2002.pdf236.71 KB

Nasze śpiewy w wersji wygodnej do druku (a właściwie jedynej możliwej z powodu specjalnej czcionki).
Jak ktoś nie daje sobie rady z plikiem PDF proszę o info na forum, to napiszę jakieś porady.

teksty: