OŚRODEK ZEN W KĄCIKACH - ZAZEN I SAMU W CZERWCOWE SOBOTY 2017

Drodzy!
Przygotowujemy Ośrodek do letniego Ango i jest sporo prac.
Zapraszamy w każdą sobotę do 17 czerwca włącznie na godz. 12.00.
W programie: 2 rundy zazen, śpiewy, praca, wspólny posiłek.
Zgłoszenia mailowo: jacobbankyo@gmail.com - lub telefonicznie 503 355 458.
Moc serdeczności. Gassio.
Bankyo