Cisza dla klimatu 21 września Warszawa

Chcemy zamanifestować ważność kwestii postępujących zmian klimatycznych. Działaniem, stanowiącym wyraz naszej natury, naszego pełnego bycia w świecie, jest milcząca, otwarta, świadoma obecność. Dlatego proponujemy sesję medytacyjną na ulicy – w ciszy, bez komentarzy, bez prowadzenia werbalnego sporu. Zaproszenie kierujemy do wszystkich praktykujących medytację w dowolnej tradycji religijnej, duchowej czy świeckiej.

Spotykamy się w Warszawie przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Al. Ujazdowskich. O godzinie 11.00 rozkładamy maty i poduszki w jednym szeregu wzdłuż ulicy Matejki, na chodniku, po lewej stronie
patrząc od Alej. Siadamy w szatach lub bez, jeśli ktoś tak zdecyduje. Medytujemy zgodnie z własną tradycją. Łączy nas to, że medytacja lub modlitwa są milczące, odbywają się w ciszy.

Wyznaczymy osoby, które będą wskazywały miejsca zarówno tym, którzy zapowiedzieli swój udział, jak i przechodniom, którzy zechcą wziąć udział w medytacji. Osoby te nie będą siedziały, tylko pozostaną do dyspozycji przez całą rundę. O 11.30 rozlegną się trzy uderzenia w dzwon. To będzie sygnał rozpoczęcia medytacji. Siedzimy na matach rozłożonych na chodniku twarzą do trawnika (na północ), tyłem do ulicy (jeżeli ktoś zdecyduje na inny sposób, uzgodnijmy to). Pół godziny później, o 12.00 jedno uderzenie w dzwon zakończy medytację.

Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest wspólnota Zen KANNON z Warszawy. Jeśli chcecie wziąć udział w wydarzeniu w sposób bardziej zorganizowany (np. jako grupa lub wspólnota) napiszcie pod adres przemko.radwanski@gmail.com

Szczegółowe informacje:

http://www.warszawa.kannon.pl/wp-content/uploads/2019/08/CISZA-DLA-KLIMATU-szczeg%C3%B3%C5%82owa-instrukcja.pdf

przynieście własne poduszki do medytacji :)