Dłuższe siedzenie w Poznaniu 9.02.

Najbliższe dłuższe wydarzenie w Poznaniu w nowej siedzibie:
Dłuższe zazen w godz. 9-14.
Cena 30-60 zł(w zależności od ilości uczestników).
Więcej informacji: aga.sylwek@wp.pl lub 691 029 287 (Aga)
Adres: Dom Dźwięku, ul. Sikorskiego 17