Instrukcja szycia Rakusu 1

na dole załączam wszystkie te 4 lekcje jako spakowane pliki w Wordzie W książkach w dziale 'mowy' jest też mowa Roshiego Suzukiego o szyciu szat, polecam. Instrukcja szycia Rakusu
Lekcja pierwsza

Do uszycia rakusu potrzeba będzie kawałka czarnego materiału o wymiarach 122 cm na 38 cm, nożyczki, igły i nici w kolorze innym niż czarny lecz stonowany np. fiolet, śliwka, brąz, arkusz papieru pakowego, długa linijka, mydło krawieckie i ołówek z gumką.

1. Na papierze pakowym narysuj ołówkiem prostokąt o wym. 122 cm na 38 cm i podziel na części, z których będzie uszyte rakusu(r.) zgodnie z kopią 1.UWAGA: rysujemy ołówkiem na prawej stronie poszczególnych części papierowych. Strona zapisana jest więc stroną wierzchnią tj. "prawą" stroną przyszłego rakusu.
2. Na poszczególne części rakusu narysowane na papierze nanieś oznaczenia dokładnie tak jak na Kopii 1 oraz dodatkowo oznacz 5 CHO kolejno literami od a do e oraz wszystkie TAN także literami od a do e.
3. Wytnij papierowe CHO i TAN. Połącz w pary CHO i TAN oznaczone tą samą literą tj. CHOa razem z TANa itd. Para b oraz d zostanie zszyta w taki sam sposób (TAN u góry, CHO na dole). Pary a,c,e zszyte będą tak samo, ale odwrotnie niż pary b i d tj.(TAN na dole, CHO u góry).
4. Weź parę CHO i TAN z literami b. Na górnym brzegu CHO odmierz 2,5 cm od krawędzi i narysuj linię oraz 0,6 cm od górnej krawędzi i także narysuj linię. Zagnij CHO wzdłuż linii pierwszej na wierzch i wzdłuż drugiej pod spód. Od dolnego brzegu TAN odmierz 0,6 cm, narysuj linię i zagnij TAN wzdłuż tej linii na wierzch.
5. CHO b oraz TAN b złóż razem lewymi stronami do wewnątrz tak, aby pokrywały się ze sobą linie 2,5 cm od krawędzi CHO oraz 0,6 cm od brzegu TAN. Popatrz na ilustrację 5. Linia złożenia będzie w przyszłości linią pierwszego ściegu. Papierowy model zepnij szpilką w miejscu, gdzie na materiale zrobisz szew.
Po spięciu odegnij TAN do góry i zagnij pod spód górny brzeg CHO na linii 0,6 cm od krawędzi. Zepnij model szpilką jak najbliżej tej zagiętej krawędzi. CHO i TAN skrojone z materiału będziesz zszywać także wzdłuż tej krawędzi.
6. W ten sposób powstał papierowy model połączenia CHO b i TAN b, identycznie należy postąpić z CHO i TAN oznaczonymi literą d.
7. Zajmij się CHO i TAN oznaczonymi literami a, c, e, wszystkie będą zszywane wg tego samego schematu: Od górnego brzegu TAN a odmierz 2,5 cm , narysuj linię oraz 0,6 cm i narysuj linię. Od górnego brzegu CHO odmierz 0,6 cm i narysuj linię. TAN i CHO złóż lewymi stronami do wewnątrz tak jak na ilustracji 7 tj. linia 2,5 cm na TAN pokrywa się z linią 0,6 cm na CHO. Zepnij model szpilką - na tej linii będzie pierwszy szew łączący TAN i CHO a, c, e. Następnie odegnij CHO do góry tak jak na ilustracji 8 i zagnij TAN pod spód wg linii 0,6 cm. Zepnij model szpilkami . na tej linii należy wykonać drugi szew łączący części CHO i TAN a, c, e.

8. W ten sposób przygotowaliśmy papierowy model wykonania pionowych 5 pasków. Teraz odpocznij a następnie możesz przygotować materiał do skrojenia. Przed skrojeniem materiał trzeba zdekatyzować w ciepłej wodzie i wyprasować. Układając do skrojenia uważaj na wygładzenie w obu kierunkach. Przy krojeniu zwracaj uwagę na wymiary oraz zachowuj proste kąty. Po skrojeniu wszystkich części zszyj CHO i TAN wg papierowego modelu ściegiem KYAKUSHI. Ścieg pokazano na ilustracji 5. należy jednak pamiętać o tym aby linie między punktami 1 i 2 lub 3 i 4 były lekko pochylone. Lepiej widać to na dodatkowym rysunku pod hasłem KYAKUSHI pochylony. W efekcie na naszym rakusu powinniśmy mieć małe odstępy pomiędzy punktami 1 i 2 oraz kolejnymi 3 i 4, 5 i 6 itd., na materiale widać będzie raczej kropki niż kreski. Odległości między punktami 2 i 3 oraz 5 i 4 itd. w przybliżeniu ok. 0.7 cm ale ostatecznie jest to kwestia indywidualnego charakteru szyjącego. Podczas szycia przy każdym wbiciu igły można recytować po cichu " Przyjmuję schronienie w Buddzie" lub "Namu Kie Butsu".

Koniec pierwszej lekcji
gassio Ewa Sanko O
teksty: