Instrukcja szycia Rakusu 2

Instrukcja szycia Rakusu
Lekcja druga

Papierowy model
Podczas drugiej lekcji potrzebować będziesz papierowe części CHO i TAN spięte szpilkami wg instrukcji z lekcji pierwszej. Najpierw przygotujemy się do szycia trenując na papierowym modelu.
Zaczniemy od pionowych części rakusu oznaczonych literami c i d. Część d ułożyć tak, aby TAN był u góry, a CHO u dołu. Od prawej krawędzi należy odmierzyć o,6 cm i narysować pionową linię równoległą do niej. Następnie odmierzamy 1,9 cm od narysowanej przed chwilą linii (tj. 2,5 cm od bocznej krawędzi) i rysujemy drugą pionową linię. Według pierwszej linii zagniemy brzeg tej części, na drugiej będziemy szyć ściegiem KIAKUSHI. Przed połączeniem części c i d przygotowujemy linię zagięcia na części d. W tym celu należy część d ułożyć tak, aby TAN był u dołu z CHO u góry. Od lewego brzegu domierzamy 0,6 cm i rysujemy pionową linię (patrz rysunek 9). Teraz przygotujemy części c i d do właściwego złożenia. W tym celu na części c oznaczamy w miejscu przecięcia poziomej linii KIAKUSHI z linią pionową 2,5 cm od prawego brzegu punkt A i odmierzamy na tej linii od punktu A ok. 4,1 cm w dół i oznaczamy punkt B. Na części d zaznaczamy analogicznie punkty a i b. Na części d punkt b wyznacza przecięcie linii poziomej KIAKUSHI (pierwsza od góry – patrz rys. 9) oraz linii pionowej oddalonej 0,6 cm od lewego brzegu części d. Od punktu b odmierzamy w górę ok. 4,1 cm i zaznaczamy punkt a (na linii oddalonej od brzegu 2,5 cm). Aby prawidłowo złożyć ze sobą części c i d nie wyrównujemy ich brzegów, lecz składamy lewymi stronami tak, aby punkty A i B zaznaczone na c pokryły się dokładnie z punktami a i b zaznaczonymi na części d.
Składamy części c i d lewymi stronami do siebie tak, aby linia na części d pokrywała się z drugą linią (2,5 cm od krawędzi) na części c oraz punkty A i B nachodziły dokładnie na punkty a i b. Wzdłuż linii zepnij całość szpilkami, podczas zszywania na tej linii przeszyjesz obie części razem KIAKUSHI. Rozłóż części c i d na płasko, zagnij brzeg części c pod spód (środkowa część rysunku 10)i zepnij szpikami jak najbliżej krawędzi części c. Na materiale w tym miejscu, taj jak najbliżej brzegu materiału zagiętego do wewnątrz przeszyjesz ściegiem KIAKUSHI.
Teraz przygotuj lewy brzeg części c do zszycia z częścią b. W tym celu na części c odmierz od jej lewego brzegu 0,6 cm i narysuj pionową linię, a następnie od tej linii odmierz jeszcze 1,9 cm (tj 2,5 cm od brzegu) i narysuj drugą pionową linię. Na tej drugiej pionowej linii wyznaczamy punkt AA (przecięcie z dolną linią KIAKUSHI) oraz ok. 4,1 cm niżej też na linii 2,5 cm od brzegu lewego punkt BB. Teraz weź część b i ułóż tak, aby TAN był u dołu a CHO u góry, od prawego brzegu części b odmierz 0,6 cm i narysuj pionową linię. W miejscu przecięcia tej linii z górnym KIAKUSHI zaznacz punkt b i odmierz od niego ok. 4,1 cm w górę, aby wyznaczyć punkt a. Złóż razem części c i b, punkty a i b muszą dokładnie pokrywać się z punktami AA i BB. Dalej postępuj analogicznie do czynności przy łączeniu c i d. (najpierw lewe strony razem na linii dalszej od brzegu części c. Spięcie szpikami wzdłuż linii – w przyszłości tu KIAKUSHI, rozłożenie na płasko, zagięcie pod spód wzdłuż drugiej linii 0,6 cm i spięcie najbliżej przy krawędzi- w przyszłości KIAKUSHI).
Teraz do prawej krawędzi części d przymocujemy część e. (rysunek 10) W tym celu na części d odmierz dwie odległości tj. 0,6 cm i 1,9 cm (=2,5 cm od brzegu) i narysuj dwie pionowe linie. Na drugiej z nich miejsce przecięcia z górnym ściegiem KIAKUSHI to punkt b, punkt a wyznaczamy odmierzając w górę ok. 4,1 cm. Następnie weź część e i ułóż tak, aby TAN był u góry a CHO u dołu. Od lewej krawędzi odmierz 0,6 cm i narysuj pionową linię. Miejsce przecięcia tej linii z dolnym ściegiem KIAKUSHI to punkt A, od niego odmierz w dół ok. 4,1 cm i zaznacz punkt B. Następnie zepnij część d i e wg schematu spinania części c i b. Równocześnie punkty A i B powinny leżeć dokładnie na punktach a i b. Postępuj analogicznie jak przy poprzednich częściach – patrz dla kontroli na rysunek 10.
Na koniec przypinamy do lewego brzegu części b prawy brzeg części a. Część a leży tak, że TAN jest u góry a CHO u dołu. Rysujemy dwie linie pionowe na lewym brzegu części b i zaznaczamy punkty A i B oraz jedną linię na części a. Na części a wyznaczamy punkty a i b. Spinamy analogicznie jak d i e, lecz symetrycznie po drugiej stronie. W ten sposób wszystkie 5 pionowych pasów mamy spięte ze sobą w podstawową część rakusu. Zawsze odległość pomiędzy najbliższymi poziomymi ściegami KIAKUSHI powinna wynosić ok. 4,1 cm.
Praca z materiałem
Po treningu na papierowym modelu możemy przygotować do zszycia części z materiału. W tym celu przygotuj ciepłe żelazko z parą lub prasuj przez wilgotną ściereczkę – uprasować na leży wszystkie zszyte na 1. lekcji części od a do e. Następnie na ich brzegach należy mydłem krawieckim narysować wszystkie potrzebne linie. Po narysowaniu wzdłuż niektórych zaginać będziemy odpowiednie brzegi. Zaznaczyć trzeba też punkty A i B, AA i BB na części c oraz punkty a i b na wszystkich pozostałych częściach.
Zaginanie: w części c zagnij i przypnij szpilkami pod spód prawy brzeg wzdłuż linii 0,6 cm i tak samo pod spód zagnij i przypnij szpikami lewy brzeg wzdłuż linii 0,6 cm. Tak przygotowane brzegi należy zaprasować żelazkiem. Nie należy ich naciągać, brzegi nie mogą być pofalowane.
W części d należy zagiąć i zaprasować lewy brzeg na linii 0,6 cm na wierzch, prawy brzeg 0,6 cm pod spód. W części b należy zagiąć prawy brzeg na linii 0,6 cm na wierzch i zaprasować jak poprzednio. W części e lewy brzeg należy zagiąć na wierzch i zaprasować. W części a zaginamy brzeg prawy na wierzch i także zaprasowujemy.
Tak zaprasowane części będzie nam łatwiej zszywać bez pomyłek.
Szycie: Szyjemy w takiej samej kolejności jak części papierowe. Zaczynamy więc od części c i d . Przy składaniu pamiętamy, że musimy złożyć razem punkty A i a oraz B i b a nie poziome krawędzie. Po złożeniu przeszywamy ściegiem KIAKUSHI na linii dalszej (tj. 2,5 cm od prawego brzegu c). Po rozprostowaniu na płasko, szyjemy KIAKUSHI wzdłuż zaprasowanej linii ( tj. prawy brzeg c zaprasowany na linii 0,6 cm od brzegu pod spód). Materiał zwykle trzymamy w dłoniach tak, aby w lewej dłoni mieć więcej materiału a w prawej początek szwu. Supełki umieszczamy zawsze pomiędzy warstwami materiału, nie widać ich więc na lewej stronie.
Ostatecznie mamy gotową podstawową część rakusu – brzegi nie są równe(patrz rys. 11). Nie będzie to w niczym przeszkadzać, gdyż po wszyciu do ramki te brzegi nie będą widoczne.
W kolejnej lekcji będziemy przygotowywać i przyszywać ramkę. Potrzebować będziesz jeszcze dwa kawałki materiału: biały jedwab i białą grubszą flanelę lub inny rodzaj materiału grubszego i nieco sztywniejszego niż czarny. Ten materiał potrzebujesz jako wkład usztywniający, inaczej rakusu będzie się się łatwo wyginać i odstawać. Wymiary flaneli: 23cm x 33 cm. Wymiary białego jedwabiu: 21,5 cm x 30,5 cm. Przy kupowaniu upewnij się, że to czysty jedwab bez sztucznych dodatków, na nim Roshi wykaligrafuje wskazania i Twoje imię. Sztuczne dodatki mogą spowodować nierównomierne wchłanianie tuszu i zamazanie konturów. Jeżeli zapłaciłaś/łeś 20 zł i dostałaś/eś materiał ode mnie, dostaniesz także jedwab – daj mi znać czy możesz odebrać go osobiście czy przesłać go pocztą. Biały grubszy materiał każdy wyszukuje we własnym zakresie! To może być kawałek czegoś starego. Tradycyjnie rakusu szyto z różnych kawałków starych szmat znalezionych na śmietniku, które przed zszyciem farbowano na jednolity kolor. Może będziesz chciała/ł nosić na sobie jakiś konkretny, ważny z osobistych względów kawałek. Pamiętej, że ma być biały – to da dobre tło do białego jedwabiu.

Koniec drugiej lekcji
gassio
Ewa Sanko O
teksty: