Instrukcja szycia Rakusu 3

Szycie rakusu
Lekcja trzecia

Szyjemy ramkę

Uszycie ramki będzie prostsze, jeżeli na początku przygotujemy papierowy model ramki – w tym celu będziemy korzystać z tego kawałka papieru, który narysowaliśmy już wcześniej i oznaczyliśmy SAO. Ten pas papieru powinien mieć dł. ok. 118 cm i szer.9,5 cm. Jeżeli Twój pasek papieru jest dłuższy niż podano, to skróć go do wymiaru: 118 cm. Powinien mieć ok. 118 cm. Narysuj na nim, zaczynając mierzyć od lewego pionowego (krótkiego) brzegu, 1.linię oddaloną od krawędzi o 0.6 cm. Analogicznie na drugim końcu paska też odmierz od pionowego krótkiego brzegu 0.6 cm i narysuj 2.linię . Tak samo odmierz zapasy wzdłuż długich linii poziomych (zawsze 0,6 cm) i narysuj je równolegle do brzegów paska; najpierw 3. linię górną, później 4. linię dolną. Teraz na lewej pionowej linii 1., którą narysowaliśmy jako pierwszą wyznacz środek S (można też zagiąć pasek papieru składając równo długie brzegi – zagięcie będzie wyznaczało środek). Na dolnej linii 4. (oddalonej o 0,6 cm od dolnego brzegu). odmierz od linii 1. 3,8 cm i postaw kropkę B. Analogicznie u góry na linii 3. odmierz od linii 1. 3,8 cm i postaw kropkę B`. Teraz narysuj linie łączące kropki B i B` ze środkiem S wyznaczonym poprzez zagięcie papieru na linii 1. Te linie pomogą utworzyć pierwszy narożnik ramki. Teraz w celu przygotowania drugiego narożnika: odmierz na linii 4. od punktu B 16,3 cm i postaw kropkę C; dalej odmierz 7, 6 cm i też postaw kropkę D. Podobnie postępuj na górnej linii 3., odmierz najpierw 16,3 cm i zaznacz C` i dalej 7,6 cm i zaznacz D`. Punkty górne C` i D` i narysowane ostatnio dolne C i D, są w każdej parze oddalone od siebie o 7,6 cm. Teraz trzeba połączyć D i C` oraz C i D` na skos jak na rysunku. Punkt przecięcia oznaczamy O2. Dalej na dolnej krawędzi odmierzamy 26,7 cm ( DE to dłuższy brzeg ramki) a dalej 7,6 cm (EF to narożnik), dalej znowu 16,3 cm (FG to krótszy brzeg ramki) i 7,6 cm ( GH to kolejny narożnik), a na końcu znów 26,7 cm (HJ długi brzeg) i jak na początku odmierz 3,5 cm (IJ to drugie pół pierwszego narożnika). Łączymy kolejno na skos punkty: E`F oraz F`E (punkt przecięcia oznacz O3), dalej łączymy G`H i H`G (pinkt przecięcia to O4). Na końcu wyznaczamy S` i łączymy z punktem J oraz J`.

Teraz pasek jest przygotowany do wykonania ramki. Złóż papier zapisaną stroną do wewnątrz na pół tak, aby linia pionowa 1. i linia 2. leżały jedna na drugiej. Zepnij końce razem wbijając szpilkę dokładnie na linii 1 i 2 równocześnie. Zapasy na końcach zostają zagięte na nie zapisaną stronę ramki.

Teraz przygotujemy pierwszy narożnik: ramkę zaginamy wzdłuż linii środkowej S S` zapisaną stroną do wierzchu i rozkładamy na płasko. Najpierw zaginamy papier wzdłuż podanych linii, to ułatwi otrzymanie precyzyjnego narożnika, zaczynamy od zagięcia wzdłuż linii BI`, rozkładamy papier płasko; dalej zaginamy wzdłuż IB` i rozkładamy płasko; także A A` i znów rozkładamy na płasko. Teraz przystępujemy do wykonania narożnika O2: zaginamy pasek papieru wzdłuż na pół, zapisana strona pozostaje na wierzchu, nie zapisana jest zagięta do wewnątrz. Teraz zaginamy zakreskowane pola w kształcie trójkątów: C O2 D oraz C` O2 D` do wewnątrz tak, aby linia C O2 była krawędzią leżącą na linii D O2 i powstały wewnątrz trójkąt podwójnego papieru ( zgięty na pół zakreskowaną stroną do wewnątrz trójkąt C D O2) był skierowany przeciwnie niż strzałka na rysunku (tj.w lewo). Także krawędź D` O2 będzie leżała na linii C` O2 a trójkąt podwójnego papieru (zgięty na pół zakreskowaną stroną do wewnątrz trójkąt C` D` O2) należy zagiąć przeciwnie niż strzałka na rysunku (tj. w prawo).Teraz analogicznie wykonujemy narożnik O 3: Krawędź F o3 kładziemy na linii E o3 a trójkąt podwójnego papieru, który powstał po tym zagięciu wewnątrz kierujemy przeciwnie niż strzałka tj. w prawo. W górnej części krawędź O3 E` zaginamy na linię O3 F` a wewnętrzny trójkąt kierujemy przeciwnie do strzałki tj. w lewo.

Narożnik O4 jest identyczny jak O2.

Aby wykonać narożnik ostatni należy najpierw zagiąć zapasy do wewnątrz. Zaginamy więc pasek papieru zapisaną stroną do wierzchu wzdłuż linii J J` oraz wzdłuż A A`. Teraz spinamy szpilką od wewnątrz tak, aby krawędzie J J` i A A` stykały się a zapisana strona ramki była na wierzchu. Po spięciu mamy narożnik, który należy zagiąć tak samo jak narożnik O3 . Krawędź SB zaginamy i kładziemy na krawędzi i S` , trójkąt wewnętrzny zaginamy przeciwnie niż strzałka (tj. w prawo) U góry Krawędź S` I` zaginamy jak strzałka pokazuje i kładziemy na linii S B`, wewnętrzny trójkąt zaginamy przeciwnie niż strzałka tj. w lewo.

Jest! Ramka jest gotowa! Teraz należałoby przeszyć szwem KIAKUSZI na liniach: CO2, EO3, GO4, SB oraz D` O2, E` O3, H` O4 S`I` zawsze pamiętając o tym, że między wierzchnią i spodnią warstwę ramki będziemy wkładać rakusu (KAGAMI), KIAKUSHI nie może więc być szyty przez wszystkie warstwy ramki lecz tylko przez wierzchnią lub spodnią.

Uwaga! Należy teraz przygotować ją do założenia na uszytą część rakusu (KAGAMI). Litery: A, B, C, D, E, F, G, H I, J będą od wewnątrz gotowego rakusu tj, będą dotykały do ciała i nie będą widoczne dla innych. Litery oznaczone ` (A` itd.) powinny znaleźć się na wierzchniej stronie rakusu – widocznej dla innych. Równocześnie należy założyć ramkę tak, aby ostatni narożnik oznaczony literami IS`B I` S B` był w górnym lewym rogu rakusu, gdy patrzymy na nie od zewnątrz. Skontroluj z rysunkiem!

Ramka z materiału

Po treningu na papierze przejdźmy do ramki z materiału. Nie powinno być trudno postępować analogicznie do modelu. Dla dokładności trzeba będzie jednak spinać narożniki szpilkami a nawet fastrygować narożniki od wewnątrz tj na wewnętrznej części ramki. W tym celu składamy narożniki jak papierowy model, ale robimy to po wewnętrznej stronie ramki, spinamy szpilkami (rys. 2)i fastrygujemy zostawiając w środkowych punktach pętelkę ok. 1 cm. (rys. 3) Na początku i końcu fastryga nie powinna mieć supełka, aby po wykończeniu narożnika ściegiem KAGAMI można było fastrygę usunąć. Jak zaginać narożniki – widok od wewnątrz (odwrotnie niż przy papierowym modelu) pokazano na rysunkach od 4 do 7. Po przygotowaniu narożnik należy przewinąć na stronę prawą i spiąć szpilkami wzdłuż brzegu C O2 i dalej kolejno F O3, G O4 oraz I S`. Zawsze staraj się zwracać uwagę na to, czy brzegi ramki spotykają się pod kątem prostym. Dokonuj poprawek, jeżeli kąty nie są proste. Przygotowane narożniki można zszyć teraz ściegiem KAGAMI lub najpierw jeszcze raz sfastrygować od wierzchu i dopiero przeszyć KAGAMI. Zaczynamy szyć po jednej ze stron ramki, przez wierzchołek narożnika i dalej na drugą stronę ramki, gdzie po przeszyciu do brzegu zakańczamy ścieg. Zawsze szyjemy tylko przez jedną warstwę ramki odpowiednio od punktów C przez O2 do D`, od F przez O3 do E` , od G przez O4 do H` lub od B przez S (=S`) do I`. Na koniec wyciągamy fastrygę widoczną na wierzchu oraz tę wewnętrzną z pętelką przy wierzchołku.

Rysunki 11 i 12 pokazują wygląd ramki po przeszyciu narożników i wyciągnięciu fastrygi.

Gotową ramkę nakładamy na rakusu ( część wewnętrzna nazywana jest KAGAMI ). Nakładamy ramkę tak, aby wewnętrzna warstwa KAGAMI była po wewnętrznej stronie ramki oraz aby przy patrzeniu na rakusu od zewnątrz w lewym górnym rogu znalazł się narożnik ramki oznaczony literą S (=S`). Mocujemy KAGAMI symetrycznie w narożnikach ramki: środek górnego brzegu ramki powinien pokrywać się z punktem środkowym KAGAMI. Brzegi ramki (0,6 cm) zaginamy do wewnątrz (pomiędzy ramką a KAGAMI) przymocowujemy szpilkami i następnie fastrygujemy wierzch ramki z trzema warstwami KAGAMI. Po sfastrygowaniu zaczynamy szyć ściegiem KIAKUSHI jak najbliżej brzegu ramki przez wierzch ramki i warstwy KAGAMI. Uwaga: wewnętrzna warstwa ramki pozostaje jeszcze nie przyszyta! Najlepiej do każdego z czterech brzegów ramki przygotować sobie oddzielny kawałek nitki ( tj 1 i 1/3 długości odcinka do przeszycia). Zbyt długie nitki lubią się plątać! Po przyszyciu wierzchu ramki i zakończeniu szwu, zaczynamy przyszywanie strony wewnętrznej. W tym celu od wewnątrz zaginamy do środka zapas ramki (0.6 cm) i podszywamy niewidocznym ściegiem jak na rysunku. Chwytamy ściegiem tylko zagięty zapas i 1-2 warstwy KAGAMI. Należy uważać, aby ścieg nie był widoczny po wierzchniej stronie rakusu..

Ostatnia faza wykańczania ramki, to przeszycie jej dookoła wzdłuż brzegu zewnętrznego ( jak najbliżej krawędzi) oraz po środku pomiędzy ściegami KIAKUSHI przy wewnętrznej krawędzi i KIAKUSHI krawędzi zewnętrznej. Te ściegi szyjemy przez wszystkie warstwy ramki- KIAKUSHI jest więc widoczny od wewnątrz rakusu.

Joro
Joro to małe kwadraciki, które należy przyszyć w wewnętrznych narożnikach ramki. Joro należy skroić z resztek materiału na rakusu. Każde z czterech joro to kwadracik o boku: 3,8 cm. Po skrojeniu, rysujemy wzdłuż krawędzi linie wyznaczające zapasy: szer. zapasu: 0,6 cm. Następnie zaginamy zapasy pod spód: najpierw brzeg górny i dolny, następnie prawy i lewy. Sprawdzamy, czy zapasy zostały zagięte pod kątem prostym. Po ew. poprawkach zaprasowujemy żelazkiem.
Gotowe joro układamy w pierwszym wewnętrznym rogu ramki tak, aby górny i boczny brzeg joro zachodził nieco na ramkę. Przypinamy szpilką lub fastrygujemy. Przed przyszyciem upewniamy się, czy joro leży tak, że przyszywając je ściegiem KIAKUSHI jak najbliżej brzegu kwadracika, możemy szyć tak, aby linia tego ściegu była przedłużeniem ściegów KIAKUSHI, którymi przyszyto wewnętrzne krawędzie ramki. (patrz rysunek)

Gratulacje, to koniec lekcji trzeciej!
gassio
Ewa Sanko Orłowska

teksty: