BODHIDARMA. WSKAZANIA JEDNEGO UMYSŁU.

 BODHIDARMA. WSKAZANIA JEDNEGO UMYSŁU.

1. Natura jaźni (natura ja) jest niepojęcie cudowna; w wiecznej dharmie niewzbudzanie myśli o zaprzestaniu istnienia nazywa się "niezabijaniem".

2. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w nieuchwytnej dharmie nieprzywoływanie myśli o zysku nazywa się "niekradzeniem".

3. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w dharmie nieprzywiązywania nieprzywoływanie idei przywiązania nazywa się "niebyciem chciwym".

4. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w niezgłębionej dharmie nieobjaśnianie nawet jednego słowa nazywa się "niekłamaniem".

5. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w dharmie, która jest czysta ze swej istoty, nieszerzenie ignorancji nazywa się "niebyciem odurzonym".

6. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w nieomylnej dharmie niemówienie o grzechach i błędach nazywa się "niemówieniem o przewinieniach i błędach innych".

7. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w dharmie równości niemówienie o sobie i innych nazywa się "niewywyższaniem siebie i nieponiżaniem innych".

8. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w prawdziwej przenikającej wszystko dharmie nieprzywiązywanie się do żadnej rzeczy nazywa się "niebyciem skąpym".

9. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w dharmie nie-ja niewymyślanie rzeczywistości nazywa się "niebyciem w złości".

10. Natura jaźni jest niepojęcie cudowna; w dharmie jedności niestwarzanie różnicy między Buddami a istotami nazywa się "nieobrażaniem trzech klejnotów".