mowy

Genjo Koan

Genjo Koan

Zenji Eihei Dogen


Gdy wszystkie rzeczy są buddyjskimi zjawiskami, mamy oświecenie i niewiedzę, studiowanie, życie, śmierć, buddów i ludzi. Gdy wszystkie rzeczy są bez jaźni, nie ma niewiedzy, nie ma oświecenia, nie ma buddów, nie ma ludzi, nie ma życia i nie ma śmierci. Buddyjska droga jest poza bytem i niebytem, a więc mamy życie i śmierć, niewiedzę i oświecenie, ludzi i buddów.(1) Jednak kwiaty opadają mimo naszego przywiązania a chwasty rosną mimo naszego braku przywiązania.(2)
teksty: 

Strony